Personāls

AS "Pasažieru vilciens" personāla stratēģijas mērķis ir būt mobilai un dinamiskai sabiedrībai, kuras attīstība tiks panākta, paplašinot darbinieku esošās un viņiem iegūstot jaunas kompetences, kā arī piesaistot jaunus personāla resursus.

Mūsu uzņēmumā strādā dzelzceļa nozares darbinieki ar šauru profesionālo specializāciju:

  • mašīnisti;
  • dzelzceļa ekspluatācijas un transporta inženieri;
  • vilcienu kustības plānotāji un organizatori. 

 Katra dzelzceļa nozares speciālista sagatavošana ir darba, laika un finanšu resursu ietilpīgs process. Tāpēc, vērtējot esošo darbinieku sastāvu, secinām, ka personāla nomaiņa būs aktuāla turpmākajos 7-10 gados. Tas ir saistīts ar darbinieku skaita vecumā virs 45 gadiem īpatsvaru sabiedrībā.

Un tas ir liels izaicinājums!

Dzelzceļa nozares profesiju ir iespējams iegūt:

Rīgas Valsts tehnikums

var iegūt izglītību šādās profesijās:

  • Lokomotīvju saimniecības tehniķis;
  • Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis;
  • Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis u.c.