Kvalitātes pārvaldības sistēma

AS “Pasažieru vilciens” kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam ISO 9001:2015. Šis sasniegums ir AS “Pasažieru vilciens” darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai attīstītu, uzturētu un pilnveidotu kvalitātes pārvaldības sistēmu.

Atbilstība klientu prasībām pēc visaugstākā līmeņa kvalitātes ir nepieciešama ikviena uzņēmuma turpmākai izaugsmei jebkurā darbības nozarē. AS “Pasažieru vilciens” ir demonstrējusi savu tiekšanos pēc nepārtrauktas vadības sistēmas uzlabošanas, veiksmīgi sasniedzot sertifikāciju.

Apzinoties savu lomu un atbildību energoresursu patēriņā, AS “Pasažieru vilciens” ir ieviesusi un uzņēmumā uztur energoresursu patēriņa uzskaiti, plānošanu un uzraudzību. Rūpējoties par energoresursu patēriņa pārvaldības sistēmas nemitīgu pilnveidošanos un attīstību, uzņēmums ir izvēlējies veikt sertifikāciju atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 50001:2018. Energopārvaldības sistēmas sertifikācija atbilstoši ISO 50001:2018 tika veiksmīgi sasniegta un tiek uzturēta uzņēmuma darbības procesos.

Par AS “Pasažieru vilciens” partneri sertifikācijas procesā tika izvēlēta SIA "Bureau Veritas Latvia".

  • AS “Pasažieru vilciens” kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta un darbojas kopš 2009. gada 24. novembra.

  • AS “Pasažieru vilciens” energopārvaldības sistēma ir sertificēta un darbojas kopš 2015. gada 1. decembra.