Piekļūstamības paziņojums

Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” (turpmāk arī – PV) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr.445) savu tīmekļvietni veidos pēc iespējas piekļūstamu.
Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni www.vivi.lv 
Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.


Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

PV tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr.445.
Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr.445:

  • Nav satura, kas kustas, mirgo un zibsnī
  • Nav satura multimediālas alternatīvas (audio, video)
  • Daļēja attēlu alternatīva tekstuāli
  • Daļēja tastatūras piekļuve
  • Nav visam saturam ieviesta funkcionalitāte "Viegli lasīt"

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 01.03.2024.
Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

Piekļūstamības alternatīvas

Vilciena biļešu iegādes alternatīvas ir biļešu tirdzniecības kase stacijā/pieturas punktā vai vilcienā pie konduktora kontroliera.
Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar PV pa tālruni 80007600 vai aizpildot e-formu https://www.vivi.lv/lv/kontakti/

Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
- pa tālr. 80007600
- aizpildot e-formu https://www.vivi.lv/lv/kontakti/
- pa pastu uz Pērses ielu 8, Rīgā, LV-1011

Mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi normatīvos noteiktajā kārtībā.

Sūdzību iesniegšana

Tīmekļvietnes satura vadību PV veic Komunikācijas un mārketinga daļa.
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālr.nr.: +37167686768
E-pasta adrese: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 26.01.2021.
Šo paziņojumu apstiprināja mārketinga vadītājs