Pasažieriem ar īpašām vajadzībām

Informācija par noteiktām stacijām un elektrovilcienu reisiem, kuros pasažieri ar ierobežotām pārvietošanās spējām (turpmāk tekstā – PRM) var iekļūt/izkļūt no vilciena bez speciālu pacēlāju izmantošanas, atrodama šajā sadaļā.

Savukārt, lai atvieglotu iespēju iekļūt vilcienā personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, noteiktās pasažieru stacijās tiek nodrošināta PRM iecelšana un izcelšana no vilciena vagona uz peronu, izmantojot mobilos pacēlājus. Pakalpojums tiek sniegts bez papildu maksas.

  • Šobrīd pakalpojums ir pieejams šādās stacijās: Rīga, Krustpils, Rēzekne, Daugavpils, Jelgava, Saulkrasti, Sigulda, Dubulti, Vaivari, Liepāja.
  • PRM, kam nepieciešama palīdzība, jāpaziņo par savu plānoto braucienu vismaz 24 stundas pirms brauciena sākšanas pa diennakts bezmaksas tālruni 80021181 vai elektroniskā veidā - aizpildot un iesniedzot pieteikumu.
  • PRM, kura saņēmusi apstiprinājumu par pieteiktā pakalpojuma sniegšanu, ir pienākums ierasties attiecīgajā dzelzceļa stacijā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms pieteikumā norādītā vilciena atiešanas laika.

Modernizētajos dīzeļvilcienos iebūvētā pacēlāja risinājums personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, piesakot pakalpojumu 24 stundas iepriekš, pieejams Rīgas, Jāņavārtu, Jumpravas, Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Krustpils, Viļānu, Rēzeknes II, Ludzas, Daugavpils, Siguldas, Cēsu, Valmieras un Valgas pieturvietā šādos reisos:

Uz Rēzekni

No Rēzeknes

Uz Valgu

No Valgas

Uz Daugavpili

No Daugavpils

Lai pieteiktu dīzeļvilcienos esošo pacēlāju, pasažieriem 24 stundas iepriekš jāzvana pa bezmaksas diennakts tālruni 80021181 un 80007600.


Persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurai nepieciešama palīdzība nokļūšanai no Rīgas stacijas ēkas telpām uz peronu un atpakaļ, var saņemt asistenta pakalpojumus, par to informējot VAS “Latvijas dzelzceļš” pa tālruni 80021181. Nokļūšanai no perona uz stacijas ēku iespējams pieteikt asistenta pakalpojumu arī ar pogas starpniecību, kas izvietotas uz peroniem. Asistenta palīdzību jāpiesaka 30 minūtes pirms palīdzības sniegšanas. Bez asistenta palīdzības personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām Rīgas stacijā var piekļūt 2. perona 1. un 10. ceļam, kā arī 1.perona 11. un 12.ceļam.

Neskaidrību gadījumā par piekļūšanas kārtību noteiktam peronam vai par citiem jautājumiem saistībā ar palīdzību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām var saņemt informāciju, zvanot pa tālruni 80021181 vai 80007600.


•  "Personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļuves noteikumi dzelzceļa infrastruktūrai un ritošajam sastāvam" ir pieejami šeit.

•  "Vadlīnijas Būvnormatīvu Piemērošanai Attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem)" ir pieejamas šeit.