Pasažieru tiesību aizsardzība

Eiropas Savienībā dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumus, kā arī dalībvalstu kompetentās institūcijas šajā jomā nosaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/782 (2021.gada 29.aprīlis) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, kura papildina un aizstāj iepriekšējo šīs jomas normatīvo aktu - Regulu (EK) Nr.1371/2007 (2007.gada 23.oktobris). Informācija par Regulā (ES) 2021/782 noteiktajām pasažieru tiesībām un pienākumiem pieejama šīs regulas kopsavilkumā.

Kompetentās institūcijas dzelzceļa pasažieru tiesību jomā Latvijā

Latvijas Republikā institūciju kompetence dzelzceļa pasažieru tiesību aizsardzības jomā saskaņā ar ES Regulas Nr.2021/782 prasībām ir noteikta Dzelzceļa likuma 33.3 pantā. Saskaņā ar to:

  1. iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumos atbildīgā iestāde ir VSIA “Autotransporta direkcija”;
  2. starptautiskajos dzelzceļa pasažieru pārvadājumos (vilcienu reisos Rīga – Valga – Rīga) — Valsts dzelzceļa administrācija.

Iesniegumu, t.sk. sūdzību par Regulas (ES) Nr.2021/782 pārkāpumu, var iesniegt VSIA “Autotransporta direkcija”:

  • pa pastu, rakstot VSIA “Autotransporta direkcija”, Vaļņu ielā 30, Rīgā, LV-1050
  • pa e-pastu, sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi info@atd.lv
  • izmantojot VSIA “Autotransporta direkcija” e-pakalpojuma formu publisko pakalpojumu portālā www.latvija.lv
  • izmantojot VSIA “Autotransporta direkcija” oficiālo e-adresi

Iesniegumu, t.sk. sūdzību par Regulas (ES) Nr.2021/782 pārkāpumu, var iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijai:

Papildus šim dzelzceļa pasažieriem ir tiesības iesniegt sūdzības arī, izmantojot “alternatīvo strīdu izšķiršanas” mehānismu (ADR), kas izriet no ES Regulas 2021/782 33.panta. Latvijā, pārņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES, ir noteikts, ka kompetentā ADR iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Kontakti sūdzības iesniegšanai PTAC tīmekļvietnē ir šeit. Saziņai var izmantot PTAC e-pasta adresi: ptac@ptac.gov.lv.

Vairāk informācijas par pasažieru tiesībām un sūdzību iesniegšanu var atrast VSIA “Autotransporta direkcija” tīmekļvietnes sadaļā “Dzelzceļa pasažieru tiesības” vai Valsts dzelzceļa administrācija (VDA) tīmekļvietnes sadaļā “Pasažieru tiesību aizsardzība”.