Dzīvnieku pārvadāšana

  • ​Vilcienā ir atļauts pārvadāt suņus, kaķus, dekoratīvos putnus, mājputnu vai dekoratīvo dzīvnieku mazuļus, kas pārvadājami dzīvnieku aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasažieris, kurš pārvadā dzīvnieku, rūpējas, lai dzīvnieks netraucē citiem pasažieriem.
  • Vienā vilciena vagonā drīkst pārvadāt ne vairāk par 10 (desmit) suņiem, vienā sēdvietu nodalījumā drīkst atrasties ne vairāk par 2 (divi) suņiem viena saimnieka pavadībā.
  • Vilcienā suni pārvadā ar uzliktu uzpurni un žetonu pie kakla siksnas, to tur pavadā vai bez uzpurņa ievieto dzīvnieku pārvadāšanai piemērotā somā, konteinerā vai būrī. Pasažierim, kurš pārvadā suni, jābūt līdzi suņa vakcinācijas apliecībai. Aizliegts pārvadāt suni uz sēdekļa.
  • Par dzīvnieka vai vairāku dzīvnieku (ja tie atrodas vienā būrī, konteinerā vai somā) pārvadāšanu maksā kā par vienu bagāžas vienību.
  • Pasažieris, kuram ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem Latvijas teritorijā, par dzīvnieka vai vairāku dzīvnieku pārvadāšanu maksā pēc pārvadātāja apstiprinātajiem tarifiem.
  • Bez maksas pārvadā suni, kas sniedz pavadoņa vai  asistenta pakalpojumu, ja tiek izpildītas šādiem suņiem normatīvajos aktos par dzīvnieku aizsardzību noteiktās prasības.