Bagāžas pārvadāšanas noteikumi

  • Pasažierim ir tiesības bez maksas pārvadāt bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras veids un iesaiņojums atļauj to bez grūtībām novietot paredzētajā vietā un kuras izmērs (garums, platums un augstums) nepārsniedz 60 x 40 x 20 cm, bet svars - 20 kg.
  • Bagāžu nedrīkst novietot pasažieriem paredzētā vietā vai vietā, kur tā traucē citiem pasažieriem.
  • Vilcienā bez maksas drīkst pārvadāt kruķus, bērnu ratiņus, personu ar invaliditāti ratiņkrēslus, kā arī bagāžu, kurai viens no bagāžas izmēriem (garums, platums un augstums) 60 x 40 x 20 cm, pārsniedz noteikto izmēru (piemēram, saliekamā makšķere, slēpes, ragaviņas), ja vilciena tehniskās iespējas to pieļauj.
  • Par maksu pasažierim ir tiesības pārvadāt bagāžu, kuras izmērs (garums, platums un augstums) pārsniedz 40 x 60 x 20 cm, bet izmēru (garums, platums un augstums) summa nepārsniedz 200 cm, svars nepārsniedz 35 kg, un ja tā netraucē citiem pasažieriem. Maksu par bagāžas pārvadāšanu noformē ar bagāžas biļeti.
  • Pasažieris, kuram ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem Latvijas teritorijā, par bagāžas, kas pārsniedz bez maksas pārvadājamās bagāžas normu, pārvadāšanu maksā pēc pārvadātāja apstiprinātajiem tarifiem.
  • Pasažieris nodrošina, lai bagāža būtu pārvadāšanai un saglabāšanai atbilstošā iepakojumā.
  • Vilcienā aizliegts pārvadāt lietas, kas var nodarīt kaitējumu citiem pasažieriem, viņu bagāžai vai vilcienam. Bagāžā nedrīkst pārvadāt bīstamas lietas (arī vielas), eksplozīvas vai viegli uzliesmojošas lietas (arī vielas), kā arī oksidējošas, toksiskas, radioaktīvas vai kodīgas, nepatīkami smakojošas vielas vai lietas, kas var izraisīt infekcijas, kā arī lietas (arī vielas), kas var traucēt vai radīt neērtības citiem pasažieriem.  
  • Velosipēdus par maksu pārvadā vilcienā, kurā ir speciālie velosipēdu turētāji, atbilstoši velosipēdu turētāju skaitam. Ja vilciens nav aprīkots ar velosipēdu turētājiem, pārvadājamo velosipēdu maksimālais skaits vagonā nedrīkst būt lielāks par 5 velosipēdiem.

AS „Pasažieru vilciens” līgumsods par virsnormas bagāžas un dzīvnieku neapmaksātu pārvadāšanu ir 5.00 EUR.