Valsts svētki kā īpašs notikums

16.11.2023

Kas ir svētki? Svētki cilvēka dzīvē apliecina ritmu. Dažādos vēstures posmos tie bijuši saistīti ar galvenajiem, pagrieziena punktiem dabas, sabiedrības un cilvēka dzīvē. Svētki kā īpaša kultūras parādība ir saistīta ar kalendāra rašanos. Tādējādi cilvēki ir izdarījuši izvēli par labu kārtībai un jēgai pretēji haosam.

Svētku dienas var iedalīt rituāla–līdzdalības un rituāla–jautrības pasākumos. Ja klasisks jautrības pasākums ir karnevāls, tad līdzdalības piemērs ir valsts svētki.

Parasti šādus svētkus raksturo liela nopietnība, tā ir saistīta ar kopības sajūtu ar augstākām vērtībām. Šajos svētkos gūtā pieredze saistās ar dziļu prieku, tas ir īpašs “svēts” prieks un nav izklaide. Tās ir nopietnas attiecības starp indivīdu un sabiedrību, kopības sajūta ir noteicošā. Daudzas darbības cilvēks var veiksmīgi veikt vienatnē, bet svinības – nekad.

Svētkiem ir arī estētiskais aspekts. Var novērtēt skaisto un izkopt iztēli, priecāties.

Tāpēc aicinām šajās Latvijas dzimšanas dienas brīvdienās vilcienā doties uz vietām, kur gan noformējumā, gan aktivitātēs var notvert šo kopības un svinīguma sajūtu. Tāpat lepnumu par sevi, savu valsti un zemi un pārliecību par savu turpmāku varēšanu.

Ticībā savam spēkam vienoti virzībā
Jūsu “Pasažieru vilciens”

Svarīgi zināt! 20. novembrī vilcieni kursē brīvdienu režīmā, tāpēc, pirms doties uz vilcienu, ieskaties sarakstā! Elektroniskais vilcienu kustības saraksts jau ietver visas aktuālās izmaiņas.