Iepirkumu plāns

Publicēts 08.02.2024., atjaunināts 10.04.2024.

Tabulā norādītas plānotās iepirkumu procedūras iepirkumiem virs EUR 20 000 bez PVN, informāciju par izsludinātajām iepirkumu procedūrām skatīt AS "Pasažieru vilciens" mājas lapā sadaļā " Aktuālās iepirkumu procedūras", Elektronisko iepirkumu sistēmā Mercell, un iepirkumiem virs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma līgumcenu robežvērtības Elektronisko Iepirkumu sistēmā (EIS) pircēja profila adresē.

Iepirkumu plāns drukai pieejams Iepirkumu plāns 2024.gadam

Nr.p.k. Iepirkuma priekšmets Līguma izpildes laiks (mēneši) Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks (ceturksnis)
1 MTU dīzeļdzinēju remonts W6 apjomā un rezerves daļu iegāde 12 1.ceturksnis
2 Smilšu uzpildes iekārtas iegāde 12 1.ceturksnis
3 Riteņpāru mērīšanas ierīces iegāde 12 1.ceturksnis
4 Blīvslēgu, ķīļsiksnu, gultņu un riteņpāru apvirpošanas iekārtu griezēju iegāde 12 1.ceturksnis
5 Plastikāta logu apmaļu un stopkrānu kārbu izgatavošana un piegāde  12 1.ceturksnis
6 Riteņpāru noliktavas plauktu iegāde 12 1.ceturksnis
7 Krāsu produkcijas un krāsošanas piederumu iegāde 12 1.ceturksnis
8 Pievedceļu un pārmiju pārvedu uzturēšana un kapitālais remonts 12 1.ceturksnis
9 Ekipēšanas punkta (“E” parks, 25.ceļš) pārbūve 3 1.ceturksnis
10 Apsardzes pakalpojumi (tehniskā/fiziskā apsardze, patrulēšana, operatīvā grupa) 12 1.ceturksnis
11 Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde 12 1.ceturksnis
12 ‘’Almig Rail" kompresora rezerves daļu un eļļas iegāde  12 1.ceturksnis
13 Lokomotīvju drošības sistēmas diagnostikas kompleksa rezerves daļu iegāde  12 1.ceturksnis
14 Telpu noma darbinieku atpūtas nodrošināšanai Aizkrauklē 12 1.ceturksnis
15 Biļešu lenšu rullīšu izgatavošana un piegāde 12 1.ceturksnis
16 Formas tērpu iegāde 6 1.ceturksnis
17 Zvanu centra ārpakalpojuma nodrošināšana 12 1.ceturksnis
18 Klientu apkalpošanas kvalitātes vērtēšana biļešu kasēs, vilcienos un Klientu apkalpošanas daļā 12 1.ceturksnis
19 MTU dīzeļdzinēja remonts QL3 apjomā 6 1.ceturksnis
20 Elektrovilcienu un dīzeļvilcienu pasažieru informācijas sistēmas apkope un remonts (VALDS) 12 1.ceturksnis
21 Vilcienu kustības sarakstu maketēšana,izgatavošana, piegāde 12 1.ceturksnis
22 Reduktora VOITH SK525 iegāde un uzstādīšana  12 1.ceturksnis
23 DR1A motorriteņpāra pilnīgā pārbaude  12 1.ceturksnis
24 Darbinieku apdrošināšana nelaimes gadījumiem 24 1.ceturksnis
25 Juridiskie pakalpojumi 12 1.ceturksnis
26 Metāllūžņu atkritumu apsaimniekošana 14 1.ceturksnis
27 Spēka kabelis no TP2 (Kandavas 42a), Škodas projektam 6 1.ceturksnis
28 Elektroenerģijas iegāde 12 1.ceturksnis
29 Dabasgāzes iegāde 12 1.ceturksnis
30 Autotransporta pakalpojumi 12 1.ceturksnis
31 Lokomotīvju drošības sistēmas modrības kontroles bloku iegāde  10 1.ceturksnis
32 Piezīmjdatoru un stacionāro datoru iegāde   1.ceturksnis
33 Serveru klastera FC komutātoru iegāde   1.ceturksnis
34 Serveru klastera disku masīva iegāde   1.ceturksnis
35 Dīzeļdegvielas piegāde vilcienu vilcei 24 1.ceturksnis
36 Dekoratīvā plastikāta iegāde ritošā sastāva interjeram (slāņainais papīrplastīts) 12 1.ceturksnis
37 Elektrovilcienu ritošā sastāva bremžu kluču ar metāla karkasu iegāde 18 1.ceturksnis
38 Dīzeļdzinēju M756Б-1 rezerves daļu iegāde 18 1.ceturksnis
39 Ritošā sastāva pasažieru sēdekļu iegāde 18 1.ceturksnis
40 DR1A motorriteņpāru pilnīgā pārbaude  12 1.ceturksnis
41 Drošības ierīces iegāde (darbam uz jumta) 12 2.ceturksnis
42 Izsvēršanas ierīces iegāde (Škodas vagonam) 12 2.ceturksnis
43 16 sinhronu domkratu (20T) iegāde (škodas pacelšanai) 6 2.ceturksnis
44 Ritošā sastāva (DR1AC) vakuuma tualetes rezerves daļu iegāde  12 2.ceturksnis
45 Statistiskā pārveidotāja rezerves daļu iegāde (Medcom)  12 2.ceturksnis
46 Elektrovilcienu un dīzeļvilcienu pasažieru informācijas sistēmas rezerves daļu iegāde (AMIT) 12 2.ceturksnis
47 Konduktoru kontrolieru fiziskā apsardze vilcienos 12 2.ceturksnis
48 VOITH hidropārvada rezerves daļu iegāde 12 2.ceturksnis
49 Telpu noma konduktoru kontrolieru atpūtas nodrošināšanai Lielvārdē 12 2.ceturksnis
50 Biļešu pārdošanas vietu lietošanas līgums apkalpes vietās (Latvijas Dzelzceļš, VAS) 12 2.ceturksnis
51 Telpu noma darbinieku atpūtas nodrošināšanai Madonā 12 2.ceturksnis
52 VOITH hidropārvadu kapitālais remonts 10 2.ceturksnis
53 AS "Pasažieru vilciens" darbības civiltiesiskās darbības apdrošināšana 12 2.ceturksnis
54 POS terminālu izmantošana norēķinu karšu pieņemšanai 24 2.ceturksnis
55 Norēķinu karšu pieņemšana internetā 24 2.ceturksnis
56 Logu nomaiņa Kandavas ielā 42 6 2.ceturksnis
57 Kalna ielas76 un Kandavas ielas 42a telpu remonts 4 2.ceturksnis
58 Inženiertīklu uzlabošanas darbi  3 2.ceturksnis
59 Gaisa apmaiņas sistēmas uzlabošana un caurulvadu atjaunošana 4 2.ceturksnis
60 Piesārņotas grunts izvešana no vilcienu ekipēšanas punkta Rēznas ielā 9 4 2.ceturksnis
61 Ražošanas notekūdeņu attīrīšana, attīrīšanas ietaišu un ārējo kanalizācijas tīklu uzturēšana Kandavas ielā 42a, Rīgā 12 2.ceturksnis
62 Inženiertehniskā tīkla, aprīkojuma un iekārtu Kalna ielā 76 un Kandavas ielā 42a, Rīga apkalpošana un remonts 12 2.ceturksnis
63 AdBlue šķidruma iegāde 24 2.ceturksnis
64 Sistēmas BUKS uztuēšana un izmaiņu pieprasījumu veikšana 24 2.ceturksnis
65 Datortīkla ierīkošana un un WiFi iekārtu uzstādīšana Kandavas ielā 42a, un Kalna ielā 76, Rigā 5 2.ceturksnis
66 Starpintegrācijas servera centrālās platformas papildinājumi 6 2.ceturksnis
67 VSKMAS sistēmas  uzlabojumu veikšana 6 2.ceturksnis
68 "Info no plaukstas" sistēmas uzlabojumu veikšana 6 2.ceturksnis
69 Biļešu tirdzniecības sistēmas uzlabojumu veikšana 12 2.ceturksnis
70 Telpu noma darbinieku atpūtas nodrošināšanai Liepājā 12 2.ceturksnis
71 Degvielas apjoma mērīšanas kompleksu iegāde 8 2.ceturksnis
72

Auditu veikšana par piepilsētaspasažieru elektrovilcienu iepirkuma sagatavošanu un norisi

6 2.ceturksnis
73 Ritošā sastāva (DR1AC) kondicionēšanas sistēmas rezerves daļu iegāde 12 3.ceturksnis
74 Rokas elektroinstrumentu iegāde 12 3.ceturksnis
75 Fiziskās apsardzes pakalpojumi Kandavas ielā 42A 12 3.ceturksnis
76 Ar komandējumu un dienesta braucienu saistīto pakalpojumu nodrošināšana 12 3.ceturksnis
77 Noteku remonts 1 ceļa apskates grāvim 4 3.ceturksnis
78 Rīgas konduktoru iecirkņa remonts 4 3.ceturksnis
79 Bīstamo atkritumu izvešana 12 3.ceturksnis
80 PVPAY maksājumu moduļa uzturēšana 24 3.ceturksnis
81 21 mobilā kases aparāta PAX A920 iegāde 2 3.ceturksnis
82 Elektroenerģijas  piegāde elektrovilcienu vilcei 12 3.ceturksnis
83 Par aprīkojuma nodrošināšanu un satiksmes informācijas sniegšanu pasažieriem stacijās un pieturas punktos 12 3.ceturksnis
84 Elektrodomkratu remonts 4 4.ceturksnis
85 Ritošā sastāva mehānisko, pneimatisko un hidropārvadu rezerves daļu iegāde 12 4.ceturksnis
86 ABB produkcijas iegāde 12 4.ceturksnis
87 Elektronikas rezerves daļu/komponenšu iegāde  24 4.ceturksnis
88 Braukšanas biļešu un konduktoru kontrolieru darba kvalitātes kontroli vilcienos   4.ceturksnis
89 Telpu noma darbinieku atpūtas nodrošināšanai Saulkrastos 12 4.ceturksnis
90 Telpu noma darbinieku atpūtas nodrošināšanai Krāslavā 12 4.ceturksnis
91 Darbinieku un pretendentu obligāto veselības pārbaužu veikšana 12 4.ceturksnis
92 Gultas veļas mazgāšana 12 4.ceturksnis
93 Darbinieku veselības apdrošināšana 12 4.ceturksnis
94 Pasažieriem paredzēto telpu lietošana apkalpes vietās (Latvijas Dzelzceļš, VAS) 12 4.ceturksnis
95 Vadības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 12 4.ceturksnis
96 Degvielas iegāde autotransportam 20 4.ceturksnis
97 Saimniecības preču iegāde 12 4.ceturksnis
98 Kases aparātu PAX A920 programmatūras izmaiņu pieprasījumu veikšana 12 4.ceturksnis