Rezervē savu biļeti laikus!

Pasažieriem ir iespēja iepriekš rezervēt vilciena biļetes, zvanot pa tālr. 90001222 (maksa par zvanu ir 0.52 EUR/min ar PVN) no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 14.30.

Biļešu rezervācija iespējama Komforta Klases vagona sēdvietām, kā arī dīzeļvilcieniem ar numurētām sēdvietām!

Ņem vērā!

  • Vienā rezervācijas pieteikumā iespējams rezervēt ne vairāk kā 9 (deviņas) vietas
  • Atļauts rezervēt ne vairāk kā 50% no kopējā vietu skaita
  • Vietu rezervācija tiek pārtraukta 1 stundu pirms vilciena atiešanas no galastacijas
  • Rezervētās biļetes jāizpērk ne vēlāk kā 20 minūtes pirms vilciena atiešanas!